24 kwietnia w Krośnieńskiej Szkole Naftowo-Gazowniczej odbyło się spotkanie Prezesa Exalo Drilling Stanisława Niedbalca z absolwentami technikum rocznika 2017/2018.
Spotkanie miało na celu rekrutację uczniów Naftówki do pracy w Exalo Drilling. Towarzyszący prezesowi pracownicy firmy pokazali uczniom kierunek rozwoju firmy i nakreślili ścieżkę kariery. Spotkanie to nie było jednorazowym działaniem. Krośnieńska Szkoła Naftowo-Gazownicza jest najstarszą i w zasadzie jedyną szkołą w Polsce kształcąca dla branży wiertniczo-eksploatacyjnej. Szkoła wprowadza elementy kształcenia dualnego. Kształcenie zawodowe prowadzone jest pod merytoryczną opieką pracodawcy. Na terenach Exalo utworzono certyfikowany ośrodek egzaminacyjny i przygotowano pomieszczenia do nauki zawodu.

Exalo Drilling w Naftówce

Stanisław Niedbalec przedstawił uczniom swoją karierę i przywołał wielu współpracowników, absolwentów Krośnieńskiej Naftówki, z którymi dzielił życie zawodowe na różnych stanowiskach. Stwierdził, że podbudowa dobrego technikum pozwala na pozyskanie cennych dla firmy pracowników. Powiedział uczniom, że jak się pokocha trudny zawód wiertnika to się mu pozostanie wiernym przez całe życie.

Exalo Drilling w Naftówce

Spotkanie zaowocowało konkretnymi propozycjami pracy. Zatrudnionych zostanie ok. 20 absolwentów, zarówno w sektorze wiertniczym, jak i w różnych serwisach.

Exalo Drilling

Nowe perspektywy zawodowe i gwarancja zatrudnienia po ukończeniu szkoły napełniły uczniów optymizmem. Przyda im się takie nastawienie na kilka dni przed egzaminem maturalnym.
Udostępnij ten artykuł znajomym: