VII Powiatowy Piknik Artystyczny zorganizowany pod hasłem "Żyj zdrowo i kolorowo".
Barwnym polonezem i z przytupem w wykonaniu zespołu tańca "Krakowiak" działającego przy Zespole Szkół w Iwoniczu rozpoczął się VII Powiatowy Piknik Artystyczny. Impreza zorganizowana pod hasłem "Żyj zdrowo i kolorowo" przez Starostwo Powiatowe w Krośnie we współpracy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.

Uczestnikami Pikniku, którego celem jest promowanie rodzinnych wartości, dobrych wzorców oraz zdrowego stylu życia, byli gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami i opiekunami. W ramach imprezy swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu, Zespół Szkół w Jedliczu, Zespół Szkół Gastronomiczno _ hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju, Zespół Szkół w Iwoniczu i Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Ponadto uczniowie mogli skorzystać z porad pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych z Krosna i Miejsca Piastowego. Badania prowadzono pod kątem predyspozycji zawodowych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, uczniom udzielono również indywidualnych porad dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia.

VII Powiatowy Piknik Artystyczny

Tradycyjnie Powiatowy Piknik był okazją do podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu literackiego zorganizowanego w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia pod hasłem "Rodzinna i Niepodległa". Powiat Krośnieński po raz kolejny włączył się w ogólnopolską kampanię promującą zdrowe relacje rodzinne. Laureatki konkursu literackiego: Zuzanna Dzieża, Angelika Źrebiec, Joanna Gajda i Sara Kuliga.

Kolejnym punktem spotkania było nagrodzenie stypendystów. Od 2010 roku Starosta Krośnieński wspiera uzdolnionych uczniów przyznając stypendia tym, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i sporcie. Powiatowa impreza jest okazją do uhonorowania tych najzdolniejszych i wyróżniających się młodych ludzi. W tym roku listy gratulacyjne wraz z życzeniami uczniom przekazali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz i wicestarosta Adolf Kasprzyk, który podziękował laureatom konkursu literackiego za podjęcie tematu pomimo natłoku obowiązków. Wicestarosta zachęcił także do wyboru szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat jako dalszej drogi kształcenia.

– W naszych szkołach oprócz wysokiej jakości kształcenia jest dobra atmosfera. Chciałbym także podkreślić, że w ostatnich latach Powiat Krośnieński wiele zrobił aby poprawić warunki edukacji, szkoły są odnawiane powstają nowe inwestycje. (…) Wybierzcie sobie dobrą szkołę, tak aby po latach powiedzieć "tak, to był dobry wybór".

VII Powiatowy Piknik Artystyczny

Powiatowy Piknik Artystyczny to także zabawa. Imprezę uatrakcyjniły występy artystyczne, taneczne, wokalne, na scenie wystąpili: Dominika Adamik, Przemysław Mozelewski, Magdalena Pikuła, Sylwia Widz i Alina Duszyńska. W programie był także pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów jedlickiego liceum, pokaz judo zaprezentowali sportowcy z Zespołu Szkół w Jedliczu, a Maciej Dudek z ZSGH w Iwoniczu – Zdroju zachwycił wszystkich umiejętnościami barmańskimi. Przez cały czas trwania imprezy czynne było stoisko Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie, na który pracownicy udzielali informacji związanych z profilaktyką antynikotynową. Spotkanie zakończyła projekcja filmu pt. "Tomb Rider".

Ocena