Uczniowie z Krośnieńskiej Budowlanki odbyli praktyki w przedsiębiorstwach w Hiszpanii.
Uczniowie klas drugich Technikum Nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie na przełomie kwietnia i maja odbyli miesięczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii w Barcelonie.

Wyjazd piętnastoosobowej grupy praktykantów pod opieką Jolanty Trzebuniak-Mercik oraz Doroty Ślęczki był możliwy dzięki realizacji w szkole projektu Power "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy" w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków Power w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

budowlanka Krosno

Po przygotowaniu językowym, kulturowym i psychologiczno-pedagogicznym uczniowie rozpoczęli pracę w kilku przedsiębiorstwach w Barcelonie. Technicy budownictwa wykonywali prace remontowo -budowlane w dwóch hostelach w centrum Barcelony. Geodeci pracowali w dwóch firmach geodezyjnych gdzie wykonywali pomiary i przygotowywali dokumentację geodezyjną. Technicy urządzeń i systemów energii odnawialnej pracowali w dużym przedsiębiorstwie produkującym biopaliwa gdzie uczyli się montażu oraz obsługi urządzeń wykorzystywanych w produkcji energii odnawialnej. Technicy architektury krajobrazu natomiast pracowali w trzech różnych przedsiębiorstwach zajmujących się pielęgnacją i zakładaniem terenów zielonych w różnych miejscach w Barcelonie i okolicach.

Praktykanci dali się poznać jako wzorowi pracownicy –zawsze punktualni, pracowici i zaangażowani, chwaleni przez swoich pracodawców. Jednak praca to nie wszystko. W wolnym czasie uczniowie mogli odpocząć na pięknych plażach Barcelony oraz zwiedzić wiele ciekawych i znanych miejsc w mieście i okolicach np. kościół Sagrada Familia, Park Guell czy klasztor w Montserrat.

Pobyt w Barcelonie był na pewno wyjątkowym czasem spędzonym nie tylko na nabywaniu nowych umiejętności zawodowych, ale także szlifowaniu języka angielskiego, nauce hiszpańskiego i zdobywaniu nowych doświadczeń życiowych.