Ogromne korki na DK28 w Jaszczwi spowodowane rozszczelnieniem cysterny z tlenem.
Dzisiaj (15 maja) w godzinach popołudniowych w Jaszczwi na drodze krajowej 28 doszło do rozszczelnienia cysterny, która transportowała tlen. Z cysterny zaczął się wydobywać gaz. Na miejsce wysłano kilka jednostek straży pożarnych oraz patrol policji. Po przybyciu i zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją po kilkudziesięciu minutach podjęto decyzję o wypuszczeniu gazu z cysterny.

Kierowcy poruszający się pomiędzy Krosnem a Jasłem musieli wykazać się sporą cierpliwością. Awaria cysterny spowodowała ogromne korki gdyż droga w obu kierunkach została zablokowana na kilkadziesiąt minut.