Ulicami Krosna przeszedł barwny korowód studentów.
Studencki korowód przeszedł dziś ulicami miasta. Żacy wraz z władzami uczelni i wykładowcami wyruszyli spod Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, następnie przemaszerowali ulicą Krakowską i Piłsudskiego na krośnieński rynek.