9 czerwca w Krościenku Wyżnym odbył się jubileusz 120-lecia działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Obchody jubileuszu rozpoczęty się od spotkania pod pomnikiem pamięci strażaków na miejscowym cmentarzu gdzie złożono kwiaty i wieńce a minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków. Następnie poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego na mszę świętą pod przewodnictwem ks. proboszcza Wiesława Kałamarza.

wciągnięcie flagi na maszt

Główne uroczystości odbyły się na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej gdzie przy dźwiękach hymnu narodowego, odegranego przez Gminną Orkiestrę Dętą w Krościenku Wyżnym, wciągnięto flagę na maszt i rozpoczął się uroczysty apel wg strażackiego ceremoniału. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Dariusz Gruszka, na co dzień dowódca zmiany trzeciej jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie a społecznie pełniący funkcję wiceprezesa OSP w Krościenku Wyżnym.

Gminna Orkiestra Dętą w Krościenku Wyżnym

Po złożeniu przez dowódcę uroczystości meldunku Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeuszowi Sieniawskiemu, zabrał głos Prezes OSP Mateusz Liput. Powitał przybyłych gości i odczytał rys historyczny OSP w Krościenku Wyżnym.

odsłonięcie tablicy

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej wmurowanej w budynek remizy OSP. Jej odsłonięcia dokonali przedstawiciele trzech pokoleń strażackich: dh Jan Habrat - Naczelnik jednostki w latach 1988 - 2001, dh Zbigniew Liput - Prezes jednostki w latach 2006 - 2017 i obecny prezes dh Mateusz Liput. - Niech ta tablica będzie dowodem naszej wiecznej pamięci i wdzięczności tym wszystkim, którzy przez te kilka pokoleń służyli w naszej jednostce, kierując się hasłem "Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek - mówił dh Mateusz Liput.

Zbigniew

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom OSP. Wręczono medale "Za zasługi dla pożarnictwa", odznaki "Za wysługę lat", "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" i "Strażak Wzorowy" oraz jedno wyróżnienie przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Medal honorowy im. Bolesława Chomicza. Otrzymał go dh Zbigniew Liput a jest on przyznawany za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

wręczenie odznaczeń

Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym uhonorowali również z okazji jubileuszu okolicznościowymi statuetkami osoby zasłużone dla jednostki i wspierające jej działalność a także obecne na uroczystości.

defilada

Oficjalna część uroczystości została zakończona defiladą przed trybuną honorową przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości:

Udostępnij ten artykuł znajomym: