W Klimkówce rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika.
Powiat Krośnieński rozpoczyna długo oczekiwaną przez mieszkańców gminy Rymanów inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2009R – Droga przez wieś Klimkówka na długości 1735 m wraz z budową chodnika w Klimkówce.

Oficjalne przekazanie placu budowy odbyło się 10 lipca br. w obecności etatowego członka Zarządu Powiatu Aleksandra Mercika, burmistrza gminy Rymanów Wojciecha Farbańca, sołtysa Klimkówki Kazimierza Kielara, przedstawicieli wykonawcy – Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Bartosza Ździeby, kierownika budowy Ryszarda Fica oraz inspektora nadzoru Stanisława Pękalskiego.

Dyrektor Aleksander Mercik przypomniał, że dla obecnego Zarządu Powiatu przebudowa drogi w Klimkówce była jednym z priorytetowych zadań na terenie gminy Rymanów – co wielokrotnie było deklarowane. - Potwierdzeniem jest fakt, że została opracowana dokumentacja kompleksowej przebudowy drogi i zadanie zgłoszone w roku 2016 do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jednak nie zostało zakwalifikowane. Ogłoszenie w roku obecnym Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej stało się okazją do zgłoszenia tej drogi i aplikowania o środki pomocowe. Zgłoszenie do w/w Programu drogi w Klimkówce spośród wielu innych zadań powiatowych potwierdza wolę o konsekwentnym działaniu w celu realizacji złożonych deklaracji wobec radnych, mieszkańców oraz władz gminy Rymanów, dla których zadanie to ma duże znaczenie – podkreślił A. Mercik.

Klimkówka

Dyrektor podziękował burmistrzowi gminy za finansowe wsparcie, bez którego wykonanie zadania byłoby niezmiernie trudne. Zwracając się do wykonawców, zwrócił uwagę na terminowość wykonania zadań, aby mieszkańcy po trudnościach jakie niewątpliwie wystąpią na etapie realizacji inwestycji, mogli jak najszybciej podróżować w lepszych i bezpieczniejszych warunkach. Z kolei słowa podziękowania na ręce Starosty i Zarządu Powiatu przekazali burmistrz gminy i sołtys Klimkówki za złożenie wniosku i aplikowanie o środki właśnie na tę drogę.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z odcinkowym poszerzeniem, budowę jednostronnego chodnika na odcinku o długości 854 m, odcinkowo zabudowę rowów, przebudowę przepustów pod drogą, odtworzenie nawierzchni zjazdów do posesji, odtworzenie i uzupełnienie umocnienia skarp oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zgodnie z umową prace potrwają do 10 października br. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 194 153 zł, z czego dofinansowanie z budżetu rządu to kwota 1 097 076 zł, pozostała część to wkład własny powiatu oraz dofinansowanie gminy Rymanów w wysokości 700 tys. zł.

Udostępnij ten artykuł znajomym: