Kilkudziesięcioosobowa grupa pątników dziś zakończy w Miejscu Piastowym XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Młodzieży O Trzeźwość Narodu Polskiego.
Pątnicy są już na ostatnim etapie XXXIV Pieszej Pielgrzymki Młodzieży O Trzeźwość Narodu Polskiego do Miejsca Piastowego.

Przed południem w 13 dniu marszu weszli do Krosna aby ulicami miasta przemaszerować w kierunku Miejsca Piastowego do Sanktuarium, gdzie znajduje się grób bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

pielgrzymka o trzeźwość

Pielgrzymka pod hasłem "W mocy Ducha Świętego” wyruszyła 1 lipca po uroczystej mszy świętej spod Katedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.