W Bóbrce z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "W drodze do niepodległości".
Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 lipca w Bóbrce, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "W drodze do niepodległości". W projekt edukacyjny, skierowany do szkół i instytucji kulturalno-oświatowych, zaangażował się PERN S.A. (krajowy lider logistyki surowcowo-paliwowej, zajmujący się transportem, magazynowaniem oraz przeładunkiem ropy naftowej i paliw) przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bankiem Pocztowym S.A. i Archiwum Akt Nowych.

wystawa w Bóbrce

7 lutego 2018 r. w Sejmie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017–2021. Honorowy patronat nad wystawą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem PW "Niepodległa" jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

wystawa w Bóbrce

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Szacunkowo przekaz patriotyczno-historyczny dotrze do około 100 tys. odbiorów. Wystawa "W drodze do niepodległości" gościła między innymi: w Sejmie RP, w Muzeach Narodowych, Archiwach Państwowych. Złożona jest z 30 plansz. Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości. Organizatorem uroczystości w dniu 9 lipca związanych z otwarciem wystawy, która dotarła do miejscowości Bóbrka z Archiwum Państwowego w Kielcach, był Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, zastępca wójta Dariusz Bator, dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce Gabriela Nizianty, Andrzej Guzik dyrektor PCEN/Oddział w Krośnie, dyrektor GOK
w Chorkówce Bogusław Pacek oraz Małgorzata Foremny , radni Gminy Chorkówka: Andrzej Wierdak i Bogumił Świątek, prezes OSP Bóbrka Ryszard Dubiel, przewodnicząca KGW Bóbrka Wanda Lula, prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Bóbrka oraz sołtys wsi Bóbrka Stanisław Czarnota, nauczyciele emeryci.

wystawa w Bóbrce

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Bóbrce, którą odprawił i wygłosił homilię, ksiądz proboszcz Stanisław Babiarz. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowała młodzież z oazy michalickiej. Druga część uroczystości odbyła się w sali Domu Ludowego w Bóbrce. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, Helena Nowak, powitała licznie zebranych i przedstawiła cele wystawy.

wystawa w Bóbrce

Grupa dzieci i młodzieży z zespołu "Bobrzanie" wykonała poloneza. Wielu wzruszeń dostarczył montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce. Dopełnieniem uroczystości była prelekcja Stanisława Ferusia
i członków jego rodziny, dotycząca historii Żołnierza Niezłomnego Tomasza Ferusia z Krosna, który przez 7 lat służył na ORP "Błyskawica". Emocje towarzyszyły konkursom historycznym, w kategorii rysunku patriotycznego dla młodszych dzieci i wiedzy historycznej dla starszych. Piękną uroczystość zakończył wspólny śpiew pieśni patriotycznych i zwiedzanie wystawy – kalendarium niepodległości.

Wystawę można było zwiedzać od 9 do 12 lipca 2018 r. Sponsorami nagród dla uczestników konkursu był Urząd Gminy Chorkówka oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

Udostępnij ten artykuł znajomym: