Zakończyła się trwająca od 2016 przebudowa blisko 2 kilometrowego odcinka ulicy Zielonej w Krośnie.
Przed przebudową, która rozpoczęła się latem 2016 roku ul. Zielona w Krośnie była wąską (szerokość w najwęższym miejscu nieznacznie przekraczała 2,5 m), w większości pozbawioną chodnika drogą. Miejscami biegnąca przez wąwóz, położona w trudnym terenie, odwadniana była przydrożnymi rowami. Nie było to połączenie komunikacyjne ani wygodne, ani bezpieczne.

Droga przed remontem:
ul. Zielona w Krośnie

Dzięki inwestycji, w ramach której powstały jezdnie, skrzyżowania, mury oporowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne a także chodnik i ścieżka rowerowa ulica zyskała nowe oblicze i stała się bezpiecznym łącznikiem ul. Granicznej i ul. Żołkiewskiego. W przyszłości droga ta połączy się z obwodnicą północną Krosna.

Zobacz zdjęcia: