Powiat Krośnieński otrzymał kolejną w tym roku promesę powodziową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Środki w wysokości 1 950 tys. zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie dwóch zadań: remont drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy i remont drogi powiatowej nr 2117R Wola Niżna – Wola Wyżna. Drogi zostały zniszczone podczas powodzi w 2010 roku i wymagają naprawy. Stan techniczny jest niezadawalający, zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników.

Jak podkreśla dyrektor – urzędujący członek Zarządu Powiatu – To bardzo oczekiwane inwestycje, zarówno przez mieszkańców miejscowości zlokalizowanych przy wymienionych drogach jak i turystów licznie odwiedzających znane malownicze tereny, zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Zakres prac na drodze Pastwiska – Puławy obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni na długości 1275 mb, ścięcie i uzupełnienie poboczy, oczyszczenie rowów. Natomiast na drodze Wola Niżna – Wola Wyżna zostanie rozebrana nawierzchnia z płyt betonowych, wykonana podbudowa z kruszywa, położona nowa nawierzchnia na odcinku 3875 mb, ścięte i uzupełnione pobocza i oczyszczone rowy.

Prace rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu i potrwają do 25 października br.

Udostępnij ten artykuł znajomym: