W Muzeum Podkarpackim w Krośnie będzie można zobaczyć wystawę "Powrót Niepodległej".
11 XI 1918 r. Polska po 123 latach niebytu na mapach politycznych Europy odzyskała niepodległość. Było to możliwe dzięki wytrwałości i ofiarności społeczeństwa polskiego, które w okresie zaborów przekazywało nowym pokoleniom przywiązanie do tradycji i kultury narodowej. W obliczu nieuchronnego wybuchu konfliktu zbrojnego, Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie sporu opowiedzieć się. Część społeczeństwa opowiedziała się po stronie Józefa Piłsudskiego i jego Legionów, które u boku armii austro-węgierskiej i niemieckiej miały bić się z Rosją o niepodległość ojczyzny. Inni, w tym Roman Dmowski, wierzyli w zjednoczenie się ziem polskich poprzez sojusz z Rosją i państwami ententy. Oznaczało to dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych bratobójczą walką o wspólny, wymarzony cel – wolną ojczyznę.

Gdy w październiku i listopadzie 1918 r. kończyła się Wielka Wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej, przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.

Odrodzenie ojczyzny niepodległej nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca działaczy o bardzo odmiennych poglądach politycznych. To w poczuciu wyższych wartości, kończono odwieczne waśnie i spory, prowadzono dialog i kontynuowano wspólną pracę. Rok 1918 r. dobitnie pokazał, że zjednoczeni Polacy skłonni są do tworzenia wielkich rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się być niemożliwymi.

Muzeum Podkarpackie

Wystawa "Powrót Niepodległej" będzie czynna w Muzeum Podkarpackim w Krośnie od 15 sierpnia do 25 listopada 2018 r.  Ma ona charakter edukacyjny, który uzupełniono prezentacją wielu ciekawych zabytków, obrazujących kolejne etapy drogi do niepodległego państwa polskiego. Oprócz wątku ogólnopolskiego w szerokim aspekcie została zaprezentowana także historia Krosna i krośnian, którzy działali i walczyli na rzecz niepodległej Polski.

Wystawa została przygotowana ze zbiorów: Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Krajskégo múzeum w Preszowie oraz zbiorów prywatnych.

Wystawa została zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Strzeleckim "Sokół" w Krośnie

Oceń artykuł