Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie podpisał umowę na kredyt konsolidacyjny.
9 sierpnia 2018 roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie podpisał umowę kredytu konsolidacyjnego. Umowę zawarto w obecności Marszałka Województwa Władysława Ortyla i członka Zarządu Stanisława Kruczka. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji banku, kredyt w tym dniu udzielono również Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Zofii z Tarnowskich Zamoyskiej w Tarnobrzegu.

Wysokość zobowiązań wymagalnych i zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie wynosi około 43 mln złotych. Dzięki udzielonemu kredytowi konsolidacyjnemu zostaną zamienione wszystkie kredyty i zobowiązania długoterminowe Szpitala w jeden kredyt ze spłatą rozłożoną na 25 lat, co pozwoli Szpitalowi zaoszczędzić na kosztach finansowych oraz poprawi płynność finansową.

Podkarpacie jako pierwsze województwo w Polsce systemowo restrukturyzuje zadłużenie szpitali wojewódzkich dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

-To bardzo ważna umowa, bo kolejne szpitale w naszym województwie będą mogły stabilnie pracować. Mam nadzieję, że ten najgorszy finansowo okres nasze placówki medyczne mają już za sobą – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Pilotażowy program realizowany wraz z BGK polega na zrestrukturyzowaniu zadłużenia (zobowiązania wymagalne i długoterminowe) w okresie 25 lat z 3 letnim okresem karencji potrzebnego na wdrożenie wrażliwych społecznie zmian wynikających z programów naprawczych szpitali, szczególnie uniknięcia zwolnień pracowników. Oprocentowanie łączne kapitału w wysokości 2,5 %  spowoduje obniżenie kosztów działalności wszystkich szpitali prowadzonych przez województwo o ponad 12,7 mln zł rocznie. Takie środki zostaną w systemie na leczenie pacjentów Podkarpacia. Efektem  podjętych działań  jest ulegająca systematycznej poprawie sytuacja finansowa szpitali.

Programy naprawcze zostały opracowane jako jedne z pierwszych w Polsce uwzględniając przychody wynikające z wprowadzenia od 1 października 2017 roku Sieci Szpitali oraz uwzględniając ustawowy wzrost nakładów na Zdrowie do 6 % PKB. Po raz pierwszy dokonano opracowania strategii w podziale na poszczególne jednostki dla tak dużej grupy szpitali, których łączny budżet to ponad 1 miliard złotych rocznie.

Udostępnij ten artykuł znajomym: