Powiat Krośnieński zakończył realizację projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem objęte zostały trzy szkoły: Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Zespół Szkół w Iwoniczu i Zespół Szkół w Jedliczu.

Projekt ukierunkowany był na uczniów i nauczycieli w zakresie kształcenia ogólnego. W szkołach realizowane były dodatkowe zajęcia rozwojowe oraz dydaktyczno - wyrównawcze. Docelowo ze szkoleń skorzystało 78 nauczycieli i 406 uczniów ze szkół objętych projektem.

Realizacja projektu spowodowała, że szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt informatyczny: laptopy (74 sztuki), drukarki jedno i trójwymiarowe oraz inne urządzenia peryferyjne i aplikacje dydaktyczne do nauki niektórych przedmiotów. Całkowita wartość projektu wynosi 566 825 zł, z czego wkład UE to kwota 481 801 zł, środki z dotacji celowej 56 682,50 zł i wkład własny 28 341,25 zł.