Nauczyciele ZSP nr 2 w Krośnie odbyli zagraniczne szkolenia na Malcie i w Portugalii.
Dobry nauczyciel jest skuteczny w nauczaniu, stymuluje wieloaspektowy rozwój ucznia i wpływa na jego przyszłość.  Aby osiągnąć ten cel, nieustannie musi dbać o warsztat pracy i dobre relacje z uczniem, kształtować swoją osobowość, rozwijać się oraz być nowoczesnym. Nauczyciele ZSP nr 2 w Krośnie nie boją się wyzwań i podejmują kolejne przedsięwzięcia, aby utrzymać wysoki poziom kompetencji zawodowych. Nie ograniczają się tylko do uczestnictwa w kursach dokształcających w kraju, podejmują także mobilności międzynarodowe.

Już po raz drugi grupa nauczycieli opracowała projekt realizowany w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020) pt. „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Dzięki temu kilka osób mogło doskonalić umiejętności językowe i kompetencje zawodowe w czasie ferii zimowych oraz wakacji.  

ZSP nr 2 w Krośnie

Pierwszy etap realizacji projektu umożliwił sześciu nauczycielom uczestnictwo w kursie języka angielskiego w szkole językowej English Language Academy na Malcie. Przebywanie w czasie zajęć w międzynarodowym towarzystwie zdecydowanie motywowało do nauki, a zdobywane wiadomości niemal natychmiast wprowadzane były w życie podczas codziennych sytuacji i kontaktów z obcokrajowcami. To wszystko sprawiało, że nauka przebiegała w sposób naturalny i stawała się przyjemnością. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania byli również profesjonalni, otwarci na potrzeby i sugestie kursantów nauczyciele. Szlifowanie języka i przełamanie barier językowych przygotowało uczestników do udziału w zagranicznym czterdziestogodzinnym kursie z zakresu TIK – „Multimedialny warsztat pracy nauczyciela” w Esposende w Portugalii.

Drugi etap projektu w całości finansowanego ze środków europejskich realizowany był na przełomie lipca i sierpnia czyli w okresie wakacji. Tym razem dziewięciu nauczycieli wyjechało do Portugalii, aby odbyć tygodniowy kurs z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zorganizowany przez fundację Associação de Mobilidade Intercultural Euromob, która działa na portugalskim rynku od ponad 4 lat. Zakres tematyczny kursu został dostosowany do potrzeb szkoły, czyli możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie zajęć edukacyjnych oraz do sprawniejszego funkcjonowania szkoły. Już w pierwszym dniu pobytu w pięknym, nadmorskim Esposende odbyło się spotkanie z panem Noel’em Miranda wicedyrektorem Escola Secundaria de Rocha Peixoto w Povoa de Varzim, który przedstawił bardzo dokładnie system kształcenia w Portugalii, poświęcając równocześnie dużo uwagi strukturze i formie szkolnictwa zawodowego. Wiele pozytywnych wrażeń i refleksji wywołało wśród nauczycieli poznanie bazy dydaktycznej szkoły oraz zasad jej funkcjonowania.

ZSP nr 2 w Krośnie

Następnie odbyła się w Gminie Miasta Esposende konferencja z radną do spraw edukacji i kultury panią Angelicą Cruz, która w trakcie swojego wystąpienia skupiła się na ukazaniu różnic pomiędzy publicznym i prywatnym systemem edukacyjnym, wyjaśniła kwestie szkolenia zawodowego i bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Centrum Pracy i Gminy. Opisała, w jaki sposób gmina przyczynia się do włączenia młodzieży we współczesny rynek pracy. Następnie podjęła temat nowych technologii w szkolnictwie zawodowym i ogólnym oraz problem bezrobocia w Portugalii.

W czasie obu spotkań pani dyrektor ZSP nr 2 w Krośnie Ewa Starowiejska przedstawiła system kształcenia zawodowego w Polsce, z naciskiem na zmiany związane z reformą szkolnictwa, mocne strony ZSP Nr 2 oraz działania podejmowane na rzecz jej rozwoju. Dyskusje, które wywiązały się trakcie spotkań, pozwoliły uczestnikom na uzyskanie odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, poznanie się nawzajem oraz wymianę doświadczeń. Niewątpliwie kilka rozwiązań stosowanych przez portugalskich partnerów można będzie z powodzeniem wykorzystać, aby wzmocnić rangę kształcenia zawodowego. Polskie rozwiązania i działania także stały się atrakcyjne dla przedstawicieli szkolnictwa w Portugalii. Pozostały czas (4 kolejne dni) wypełniony był realizacją zaplanowanego kursu z zakresu TIK. Duża elastyczność w doborze tematów szkoleniowych oraz otwartość firmy Euromob na potrzeby nauczycieli pozwoliła beneficjentom uczestniczyć tylko w takich szkoleniach, których ukończenie zagwarantuje podniesienie jakości usług edukacyjnych szkoły oraz unowocześnianie procesu dydaktycznego. Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy poznawali komunikację wybranych urządzeń (telefon, smartfon, pendrive, aparat, kamera) z komputerem.

ZSP nr 2 w Krośnie

Uczyli się korzystać m.in. z programów: Hot Potatoes, Amara i Audacity. Dzięki stałemu podnoszeniu swoich kwalifikacji i udziałowi w kursach doskonalenia zawodowego nauczyciele będą mogli wdrożyć na gruncie szkolnym nowe, innowacyjne metody nauczania i stosować swobodnie narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych w czasie zajęć zarówno lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Powstaną ciekawe materiały edukacyjne autorstwa nauczycieli, którzy dzięki lepszej znajomości TIK poszerzą płaszczyznę porozumienia z uczniami. Uzyskane przez uczestników w trakcie zagranicznych mobilności certyfikaty, paszporty językowe i dokumenty Europass Mobilność potwierdzające udział w europejskich szkoleniach oraz sam fakt podejmowania przez nich międzynarodowego doskonalenia zawodowego będą stanowić jedna z form zachęcania uczniów do uczestnictwa w zagranicznych stażach zawodowych i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Wolny czas, a było go niewiele, organizatorzy pobytu na Malcie i w Portugalii wypełnili uczestnikom wycieczkami do wielu pięknych miast i klimatycznych zakątków, co pozwoliło na poszerzenie już posiadanej wiedzy na temat tych krajów. Niewątpliwie wiele przyjemności oraz wiedzy na temat zwyczajów i sposobu życia Portugalczyków i Maltańczyków dostarczały rozmowy z mieszkańcami, przewodnikami i  organizatorami, którzy starali się bardzo, aby każdy z uczestników wyjechał z ich ojczyzny z ogromnym bagażem pozytywnych doświadczeń osobistych i zawodowych.

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie https://www.flickr.com/photos/93775581...

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.