Centrum Integracji Społecznej w Krośnie świętowało we wtorek 18 września w sali artKina jubileusz 5-lecia istnienia.
Centrum Integracji Społecznej w Krośnie jest samorządową jednostką budżetową Gminy Krosno. Misją Centrum jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

Głównym miejscem realizacji reintegracji zawodowej w CIS są indywidualne praktyki zawodowe uczestników bezpośrednio w firmach i instytucjach - u potencjalnych pracodawców, które owocują większymi perspektywami zatrudnienia. Od początku istnienia CIS znalazło swoje miejsce łącznie 79 uczestników. 71% z nich znalazło zatrudnienie. Warsztaty stacjonarne CIS łączą reintegrację osób bezrobotnych ze wsparciem i aktywizacją osób starszych - działają w formie Klubów Seniora. Dla przykładu w Dziennym Klubie Seniora CAFFE 60+ opieką jest objętych 10 seniorów, głównie z demencją i chorobą Alzheimera. Seniorzy uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, usprawniających pamięć i koordynację ruchową. Natomiast w zajęciach Klubu Seniora Ogród Inspiracji bierze udział 67 seniorów.

jubileusz cis Krosno

Głównym punktem wtorkowych uroczystości jubileuszowych było podsumowanie 5-letniej działalności jednostki i wręczenie podziękowań dla tych, którzy wspierają CIS w jej działaniach. Zaprezentowano także film promocyjny, przygotowanego przez Fundację im. J. Grudysza:

Tuż po projekcji filmu wręczono nagrody w dwóch kategoriach w ramach rankingu "Partner integracji społeczno - zawodowej - edycja 2018" 8 firmom i instytucjom, które jako Partnerzy integracji społeczno - zawodowej wyróżniły się szczególną otwartością we współpracy z CIS oraz przyczyniły się do realizacji celów jednostki - aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. W ciągu 5 lat istnienia Centrum Integracji Społecznej w Krośnie współpracowało z blisko 70 firmami i instytucjami odpowiedzialnymi społecznie.

W okresie ostatnich 2 lat współpraca obejmowała 42 partnerów: przedsiębiorców, firmy, instytucje i organizacje pozarządowych - działanie to dawało szansę na pozyskanie pracowników, z którymi wypracowano trwałą więź społeczno – zawodową, owocującą później dużą motywacją do pracy i lojalnością w stosunku do pracodawcy.

jubileusz cis Krosno

Kategoria: przedsiębiorca / firma:
1. SHAPE Spółka Jawna; Daniel Gromek, Roman Ściepura
2. Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" w Krośnie; Karolina Wacławik
ex aequo
2. "AL-MAR" sp. z o.o.; Paweł Łącki
3. Cukiernia Lukresja; Joanna Kuźniarowicz
ex aequo
3. Firma budowlana ZOOM sp. z.o.o; Zbigniew i Roman Ungeheuer

Kategoria: instytucja / organizacja:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie - PSONI Krosno; Katarzyna Jakubowicz
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie; Leszek Zajdel
3. Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie; Teresa Basamania

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: