W Dukli trwają prace budowlane związane z budową żłobka, który ma przyjąć co najmniej 44 dzieci.
Trwają prace budowlane związane z przystosowaniem budynku magazynowego na żłobek Gminny w Dukli. Na realizację tego zadania pod nazwą "Budowa żłobka gminnego w Dukli- przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na żłobek w Dukli- ul. Trakt Węgierski 38B" gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 880 tys. złotych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2018  tj. 80% kosztów kwalifikowanych.

Aktualnie zakończono wykonywanie tynków, prowadzone są roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.), montaż sufitów podwieszanych, zamontowano stolarkę okienną, docieplane są ściany. Termin umowny zakończenia robót budowlanych z wykonawcą to koniec października bieżącego roku, a umowa opiewa na kwotę 960 tys. zł. W ramach projektu zostanie uruchomiony żłobek na co najmniej 44 miejsca.

żłobek Dukla

Planowany  termin uruchomienia placówki to 31.01.2019 r., do tego czasu konieczne jest wyposażenie budynku uzyskanie stosownych pozwoleń oraz dokumentów związanych z powstaniem nowej  jednostki.

Ponadto Gmina Dukla uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach osi 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie na realizacje projektu "Gminny żłobek w Dukli" realizowanego w okresie od 1.07.2018 r. do 31.01.2021 r. na sfinansowanie  części pierwszego wyposażenia – kwota 173 tys. zł oraz na funkcjonowanie żłobka – kwota 737 tys. zł , która ma być przeznaczona na koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu oraz zatrudnienia części pracowników.