Pod kryptonimem "Jedlicze 2018" odbyły się ćwiczenia na terenie zakładu Orlen Południe w Jedliczu.
Na terenie zakładu w Jedliczu spółki Orlen Południe odbyły się w czwartek (27.09) ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów przewidzianych do udziału w takich akcjach.

Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem "Jedlicze 2018" i obejmowały część praktyczną i teoretyczną.

W części praktycznej działania realizowane były w oparciu o założenie pożaru dużego zbiornika magazynującego olej przepracowany. Miejsce zdarzenia zlokalizowane było w południowej części zakładu, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Naftoremont Oddział Naftobudowa. W ćwiczeniach wzięli udział łącznie 69 strażaków i 20 pojazdów strażackich a także m.in. policjanci, ratownicy z krośnieńskiego pogotowia i Maltańskiej Służby Medyczna Oddział Krosno, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Gminnego Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Jedliczu i pracownicy ochrony Orlen Południe.

Część teoretyczna realizowana była w sali narad budynku biurowego, gdzie po zakończeniu części praktycznej odbyło się przedstawienie przez podmioty zaangażowane w ćwiczeniu podejmowanych przez nich działań na wypadek założonego zdarzenia i podsumowanie ćwiczenia.