Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie zainaugurowała dwudziesty rok akademicki.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 i jednocześnie dwudziestego w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się we wtorek 2 października w auli uczelni przy ul. Dmochowskiego. Poprzedziła ją msza święta w Bazylice Farnej pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie.

studenci PWSZ Krosno

Po przywitaniu gości, wystąpieniu inauguracyjnym rektora prof. dr hab. Grzegorza Przebindy, nastąpiła część najważniejsza dla studentów czyli immatrykulacja. Przedstawiciele poszczególnych kierunków I roku złożyli przysięgę a następnie zostali mianowani na studentów.

immatrykulacja

Wcześniej ważnym punktem uroczystości było wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Müllera, który poinformował o dofinansowaniu w kwocie ponad 23 mln zł jakie otrzymała uczelnia na działania inwestycyjne.

 Piotr Müller wręcza symboliczny czek

Podczas uroczystości przyznano szereg nagród i wyróżnień. Medale za Długoletnią Służbę i Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali pracownicy PWSZ. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Grzegorz Przebinda odebrał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" a Złoty Krzyż Zasługi prof. ndzw. dr hab. Władysław Witalisz. Nagrody odebrali także z rąk przedstawicieli samorządów wyróżniający się absolwenci uczelni. Medalami "Zasłużony dla PWSZ w Krośnie" uhonorowano jednych z inicjatorów powstania uczelni: byłego prezydenta Krosna Romana Zimkę i ówczesnego wojewodę krośnieńskiego Bogdana Rzońcę.

Roman Zimka

Wykład inauguracyjny "Edyta Stein i Karol Wojtyła - wspólnota losów i myśli" wygłosił ks. prof. dr. hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inauguracji roku akademickiego:

Udostępnij ten artykuł znajomym: