Sukcesem zakończyły się wspólne rozmowy włodarzy sąsiadujących gmin w sprawie terenu byłego lotniska "Iwonicz".
Po nabyciu przez Krosno w 2017 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości byłego lotniska "Iwonicz" (wykreślonego z rejestru lotnisk cywilnych decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2018 r.), położonych na terenie gminy Krościenko Wyżne i gminy Miejsce Piastowe o łącznej powierzchni 141,66 ha, władze Miasta Krosna podjęły działania zmierzające do poszerzenia granic Miasta o część tych terenów oraz o ok. 9,70 ha nie stanowiących własności Gminy Miasto Krosno w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do nabytych terenów od strony miasta.

konferencja prasowa

Zapowiedź poszerzenia granic Krosna i sposób przeprowadzenia całej procedury nie spotkał się z przychylnością samorządów ościennych gmin. Również podczas konsultacji społecznych zdecydowana większość mieszkańców gminy Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe opowiedziała się przeciw.

Wprawdzie początkowe rozmowy pomiędzy włodarzami nie przyniosły efektu, jednakże w ostatnich tygodniach zasiedli oni ponownie przy wspólnym stole, aby wypracować kompromis w tej sprawie. Efektem tych rozmów była wspólna piątkowa konferencja prasowa, podczas której przedstawili uzgodnienia.

Zapis konferencji prasowej:Po dokonaniu zmiany granic Krosna gmina Krościenko Wyżne będzie mogła odkupić teren o powierzchni blisko 18,5 ha, na którym znajduje się obecnie m.in. boisko sportowe. Z kolei gmina Miejsce Piastowe będzie mogła nabyć teren o powierzchni 11 ha, na którym w niewielkiej części jest położone boisko piłkarskie i pomnik Jana Pawła II upamiętniający miejsce lądowania papieża w 1997 roku. Jak zgodnie włodarze podkreślali, jest to prawdopodobnie pierwsze takie porozumienie w Polsce pomiędzy sąsiadami, których dotyczy zmiana granic.

mapka lotniska Iwonicz

Władze Krosna planują przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców w celu poznania ich opinii na temat włączenia do Krosna obszaru o powierzchni ok. 121,92 ha. Podobne konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną terenie na gminy Krościenko Wyżne i gminy Miejsce Piastowe.

Wyniki konsultacji do końca marca 2019 roku muszą trafić do wojewody podkarpackiego, a ten swoją opinię przekaże do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczną decyzję w sprawie poszerzenia granic Krosna do końca lipca 2019 roku podejmie Rada Ministrów.

Udostępnij ten artykuł znajomym: