Miasto Krosno trzykrotnie nagrodzone podczas XVI edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.
Miasto Krosno, zostało trzykrotnie nagrodzone podczas XVI edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. W grupie miast na prawach powiatu (w Polsce jest 66 takich miast) zajęliśmy odpowiednio: II miejsce - Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014-2018, również II miejsce - Wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017 oraz VII miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu ,,Sukces kadencji 2014-2018''.


Metoda rankingu jest niemal identyczna, jak w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017). – W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu – tłumaczy autor rankingu, prof. Paweł Swianiewicz.

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu rozsyłamy ankiety do miast na prawach powiatu i miast powiatowych. Ze względów logistycznych nie jesteśmy w stanie badaniem objąć mniejszych miast, ale wiadomo, że dominująca część wydatków realizowanych przez takie spółki koncentruje się w dużych ośrodkach. Te dane opierają się na zaufaniu w prawdziwość i dokładność przekazywanych nam informacji. W tym roku na ankietę odpowiedziały wszystkie miasta wojewódzkie i niemal wszystkie pozostałe miasta na prawach powiatu.

Udostępnij ten artykuł znajomym: