Na krośnieńskim Rynku odbył się finał akcji "100 Serc dla Niepodległej ".
W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszym kraju podejmowano liczne inicjatywy, aby w ten sposób upamiętnić to niezwykle ważne dla Polaków wydarzenie. Z tej okazji również uczniowie ZSP Nr 2 w Krośnie wraz z nauczycielami: M. Mercik, A. Kus, A. Paradysz, E. Matusz, E. Jaracz ,zainicjowali akcję pt. "100 Serc dla Niepodległej ".

100 Serc dla Niepodległej

W związku z tą akcją już w październiku przystąpiliśmy do pieczenia i dekorowania w barwy narodowe piernikowych serc. W sumie wykonano ich 450 sztuk. Finał akcji "100 Serc dla Niepodległej " miał miejsce 4 listopada na krośnieńskim rynku. Uczniowie wraz z nauczycielami odpowiedzialnymi za w/w akcję obdarowywali mieszkańców miasta Sercami Niepodległości - wspólnie radując się, że mamy wolną i niepodległą Polskę.

Zgromadzeni na rynku mieszkańcy Krosna a także turyści chętnie przyjmowali piernikowe serca i byli pod wrażeniem zorganizowanej akcji.

100 Serc dla Niepodległej

Obchodząc wyjątkowy jubileusz 100 lat niepodległej Polski pamiętajmy, że ta niepodległość nie została dana nam na zawsze. Dbajmy więc o nią i troszczmy się aby pozostała z nami jak najdłużej.