Ponad 120 uczestników wzięło udział w XXVI Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych „MINI- ART”, który odbył się 14 listopada w sali domu ludowego w Rogach.
Wszyscy uczestnicy podzieleni zostali wg kategorii wiekowych 7- 14 lat oraz powyżej 14 lat i trzech kategoriach artystycznych: muzyka, teatr i taniec.

Ważną kwestią tego spotkania artystycznego jest popularyzacja różnych form życia kulturalnego, umożliwienie młodym adeptom zdobycia doświadczeń scenicznych, wzajemna wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska twórców – amatorów .
Przegląd ten miał charakter konkursu, w związku z tym wszystkie prezentacje były oceniane przez Radę Artystyczną, która w składzie:
przew. Małgorzata Machnik
członkowie: Janusz Węgrzyn, Andrzej Trusz po wysłuchaniu i obejrzeniu:

1 grupy muzycznej postanowiła przyznać:
- nagrodę główną w kat.pow.14 l dla zespołu SONG z SP w Krościenku Wyżnym

1 zespołu teatralnego
- nagrodę główną w kat.7 -14 l dla Szkolnego Teatru Lalki i Aktora z SP w Turzym Polu

6 zespołów tanecznych
- nagrodę główna w kat.7-14 l dla zespołu VIVID z OSP Jaćmierz
- wyróżnienie w kat. 7-14 l dla zespołu Kleks III z RCKP Krosno

- wyróżnienie w kat.pow.14 l dla zespołu z GOK w Chorkówce
Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczał dyrektor GOK Janusz Węgrzyn.
Podczas imprezy nie zabrakło dobrej zabawy, radości, oraz aplauzu ze strony publiczności