W poniedziałek 19 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Sesję do czasu wyboru przewodniczącego poprowadził najstarszy wiekiem radny, w tym przypadku była to Alina Celej.

WIDEO

Nowo wybrani radni i wójt złożyli ślubowanie, podziękowali za zaufanie, którym obdarzyli ich wyborcy i obiecali godnie reprezentować ich interesy a także dbać o rozwój gminy.

Wojciech Żurkiewicz, Maciej Sekuła i Krzysztof Markiewicz

Wybrano również wiceprzewodniczącego rady. Został nim jednogłośnie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Maciej Sekuła. Wiceprzewodniczącymi zostali również wybrani jednogłośnie Wojciech Żurkiewicz i Krzysztof Markiewicz.