Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z zarządzeniem Komisarza Wyborczego w Krośnie I odbyła się w środę 21 listopada.
Obrady otworzył i prowadził w pierwszej części radny senior Stanisław Kenar. 23 radnych obecnych na pierwszej sesji złożyło ślubowania a następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady.

WIDEO

W wyniku głosowania ustalony wcześniej porządek obrad został rozszerzony o wybór wiceprzewodniczących rady, wicestarosty oraz członków zarządu powiatu.

Jan PelczarJan Pelczar

Nie było zaskoczeniem, że radni Prawa i Sprawiedliwość mając większość w Radzie Powiatu obsadzili wszystkie stanowiska. Radni opozycyjni nawet nie zgłosili kandydatur a wszystkie głosowania odbyły się bez dyskusji.

Andrzej KrężałekAndrzej Krężałek

Starostą krośnieńskim został Jan Pelczar, wicestarostą Andrzej Guzik. Do Zarządu Powiatu weszli jako etatowy członek Monika Subik, jako nieetatowi Marian Pelczar i Marcin Józefowicz.

Monika SubikMonika Subik

Na przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Andrzeja Krężałka, a wiceprzewodniczących rady Zygmunta Ginalskiego i Stanisława Kenara.

Zdjęcia z pierwszej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego: