W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie odbyło się szkolenie dla strażaków ochotników. Poprowadził je szef krośnieńskiej drogówki kom. Krzysztof Belczyk.
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy kom. Krzysztof Belczyk prowadził szkolenie dla strażaków ochotników. Zajęcia dotyczące sygnałów i wydawania poleceń uczestnikom ruchu drogowego w czasie prowadzonych działań ratowniczych, zorganizowano w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Szef krośnieńskiej drogówki omówił zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w czasie wykonywania czynności na drodze. Przedstawił ponadto zagadnienie współpracy służb w zakresie prowadzenia regulacji ruchu drogowego.

szkolenie dla strażaków

W zajęciach uczestniczyło około 30 druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu krośnieńskiego i Krosna. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczestniczących w nim strażaków ochotników do działań związanych z regulacją ruchem podczas prowadzonych akcji ratowniczych.

Oceń artykuł