Nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie w ramach projektu Erasmus+ odbyli szkolenie w Bolonii.
Opracowany projekt przede wszystkim przyczynił się m. in. do zainicjowania działań związanych z uruchomieniem platformy e-learningowej, wyłącznie na potrzeby „Kopernika” i dał podstawy do umiejętnego korzystania z niej. Ponadto uczestnicy poznali wiele nowoczesnych narzędzi ICT, które ułatwiają i czynią atrakcyjniejszym i bardziej efektywnym proces edukacyjny. Kurs był przeprowadzony w j. angielskim, co było drugim atutem projektu, ponieważ „Kopernik” prowadzi oddziały dwujęzyczne oraz szeroką współpracę ze szkołami zagranicznymi i realizuje projekty w ramach Erasmusa. Nauczyciele muszą dbać o podnoszenie swoich kompetencji językowych.

I LO w Krośnie

Szkolenie było bardzo intensywne. Pracowaliśmy codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 16.00, cały czas pracując na komputerach. Mieliśmy okazję poznać wiele narzędzi informatycznych, które nie były nam do tej pory znane, ale z pewnością uatrakcyjnią nasze lekcje lub wręcz je zrewolucjonizują.

Nauczyciele z Kopernika

Po codziennym wysiłku odpoczynek był niezbędny. Tu zadbała o nas firma IFOM, która pełniąc rolę organizacji przyjmującej, organizowała nam wycieczki do centrum miasta, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć najsłynniejsze zabytki Bolonii, m. in. Najstarszy w Europie Uniwersytet, na którym studiował Patron I LO – Mikołaj Kopernik.

W trakcie pobytu odwiedziliśmy jedno z najpiękniejszych miast włoskich – Florencję – kolebkę renesansu w Europie. Wieczorem zapraszano nas na wspólne kolacje, na których mogliśmy posmakować smakołyków kuchni włoskiej.

Projekt Erasmus

Teraz wdrażamy nabyte umiejętności w codziennej pracy oraz dzielimy się nimi z naszymi kolegami. Owocem tego wyjazdu było również zorganizowanie konferencji szkoleniowej, która odbyła się w naszej szkole w dniu 6 XI 2018 r , na którą, zaprosiliśmy także nauczycieli z innych szkół. Konferencja dotyczyła procedur składania wniosków i realizacji projektów w ramach Erasmus+ oraz tematyki szkolenia w Bolonii. Prelegentami byli uczestnicy kursu ICT, którzy przedstawili poznane narzędzia technologii informacyjnej takie jak, platformy edukacyjne Edmodo, Kahoot, Quizlet, Ted-ed, Ed-puzzle w konkretnych zastosowaniach na zajęciach lekcyjnych.

Kopernik Krosno

Uczestnicy konferencji docenili przydatność i atrakcyjność poznanych narzędzi i wyrazili chęć udziału (już w mniejszych roboczych grupach) w warsztatach, które przeprowadzą nauczyciele realizujący projekt. Nabyte umiejętności już przynoszą szkole i jej uczniom korzyści i z pewnością zaowocują stworzeniem własnej platformy e-learningowej na potrzeby uczniów I LO.