W piątek (30.05) w Krośnie na parkingu pod Starostwem Powiatowym odbył się piknik poświęcony rodzicielstwu zastępczemu, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce.
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce należy do koalicji, która chce pokazywać pozytywny aspekt rodzicielstwa zastępczego. - Bardzo jest mało rodzin zastępczych, powstają nowe domy dziecka, z czym się kompletnie nie zgadzamy. Chcemy aby dzieci wychowywały się w rodzinie - mówiła Jadwiga Jagieło, matka zastępcza.Na pikniku osoby które chciały zostać rodziną zastępczą mogły uzyskać potrzebne informacje. Promujemy rodzicielstwo zastępcze ponieważ jak dobrze wiemy nikt nie wymyślił nic lepszego jak wychowanie dziecka, które nie może się wychować w rodzinie biologicznej, w rodzinie - mówiła Jadwiga Jagieło.

Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji. Były m.in. zabawy i konkursy oraz pokazy strażackie przygotowane przez Państwową Straż Pożarną z Krosna oraz OSP Białobrzegi i OSP Szczepańcowa.