W poniedziałek 31 grudnia w Dukli odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaszczwi ks. kan. Władysława Rogały.
Ks. kan. Władysław Rogała zmarł w piątek 28 grudnia po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 76 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 31 grudnia w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Dukli. Ksiądz spoczął na cmentarzu komunalnym, żegnały go tłumy wiernych.

Ks. kan. Władysław Rogała w latach 1982 - 2012 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaszczwi. Był pierwszym proboszczem parafii.