Strażacy ochotnicy z OSP w Dukli mają nowy wóz. To wart ponad 1 mln zł ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy wykonany przez firmę Wawrzaszek.
Pod koniec grudnia 2018 roku został przywieziony z Bielska-Białej samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli.

Wykonawca samochodu firma Wawrzaszek została wyłoniony w drodze przetargu. Całkowity koszt samochodu to 1 020 900 zł. Zakup samochodu został sfinansowany przez: Gminę Dukla/OSP Dukla (420 900 zł), Zarząd Główny PSP (300 000 zł), NFOŚiGW (200 000 zł) i WFOŚiGW (100 000 zł).

Zakupiony samochód ma na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dukla w sytuacjach zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, zdarzeniami komunikacyjnymi, wypadków technicznych i technologicznych oraz pożarowych.

Ocena