W kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Głowience, 20 stycznia zakończył się Powiatowy Festiwal Świąt Bożego Narodzenia. Ostatnim elementem festiwalu był koncert kolęd i pastorałek "Hej kolęda, kolęda...".
Podczas koncertu wystąpiły: Chór "Koloryt" z Rymanowa, Chór Greko - Katolicki św. Cyryla i Metodego ze Stropkova na Słowacji oraz Chór Parafialny z Krościenka Wyżnego, które zaśpiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

Jako pierwszy wystąpił chór "Koloryt" z Rymanowa, który powstał w 2012 roku, a w jego skład weszli chórzyści z chórów "Wawrzyniec" z Rymanowa i "Źródło". Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. W swoim repertuarze posiada pieśni patriotyczne, kościelne oraz ludowe. Dyrygentem jest Iwona Tylka.

Koncert kolęd i pastorałek w Głowience

Następnie zaprezentował się Chór św. Cyryla i Metodego ze Słowacji. Chór działa przy Klasztorze Redemptorystów i Centrum Kultury w Stropkovie od 2000 roku. W swoim repertuarze posiada ponad 100 utworów, koncertuje w kraju i za granicą. Kierownikiem zespołu jest o. Jozef Wojtyła, a dyrygentem Daniel Hic.

Koncert kolęd i pastorałek w Głowience

Koncert zakończył występ Chóru Parafialnego z Krościenka Wyżnego. Jest to chór czterogłosowy, mieszany, działa przy parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Został założony przez siostrę Martę Lewandowską w 2011 roku, a obecnie opiekuje się nim siostra Cecylia Kowalczyk. Dyrygentką chóru jest studentka wokalistyki na Akademii Muzycznej w Krakowie Monika Glazar.

Koncert kolęd i pastorałek w Głowience

Kierownicy i dyrygenci chórów, a także gospodarz świątyni ks. Jarosław Karaś otrzymali z rąk wicestarosty krośnieńskiego Andrzeja Guzika i wójt gminy Miejsce Piastowe Doroty Chilik pamiątkowe stroiki wraz z serdecznymi gratulacjami.

Dziękując za wspaniały koncert w imieniu władz samorządowych powiatu, wicestarosta Andrzej Guzik powiedział - My jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego robimy wszystko, aby ta atmosfera świąt Bożego Narodzenia i ten czas radosnego przeżywania narodzenia Naszego Pana trwał jak najdłużej. Stąd ta idea, aby organizować Festiwal Świąteczny. Dzisiejsze wydarzenie to wspólne przedsięwzięcie przedstawicieli samorządu Gminy Miejsce Piastowe z Głowienki i Powiatu Krośnieńskiego. Chciałbym podziękować wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Januszowi Lenikowi, radnemu gminy Robertowi Staroniowi, zastępcy wójta Magdalenie Hec - Mrozek oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem Bogusławy Bogaczyk.

Kończąc wystąpienie wicestarosta życzył wszystkim zebranym w imieniu samorządu Powiatu Krośnieńskiego samych dobrych dni przepełnionych atmosferą miłości i zrozumienia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia planów i oczekiwań w 2019 roku.

Oceń artykuł