W Dukli w Liceum Ogólnokształcącym odbyła się uroczystość nadania imienia dra Edwarda Kleina pracowni języka polskiego.
8 stycznia w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli miała miejsce uroczystość nadania imienia dra Edwarda Kleina pracowni języka polskiego. W ten sposób uczczono pamięć zmarłego przed 25 laty nauczyciela języka polskiego, pracującego w dukielskim liceum 35 lat.

Spotkanie rozpoczął, a także przywitał przybyłych na uroczystość gości dyrektor Jan Drajewicz. Uroczyste spotkanie prowadziła uczennica dra Kleina, obecnie nauczycielka języka polskiego w LO Dukla Jolanta Wojdyła, która wygłosiła słowo wstępne i przypomniała postać profesora. Zgromadzeni goście, w tym najbliższa rodzina profesora, wysłuchali montażu słowno - muzycznego i tekstów profesora w wykonaniu licealistów LO w Dukli.

W spotkaniu wziął również udział burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Gośćmi spotkania byli także autorzy książki o profesorze  „Edward Klein – pedagog, publicysta” Zdzisław Zaniewicz i Stanisław Kalita. Przypomnieli postać Edwarda Kleina – wybitnego nauczyciela i wychowawcę, wymagającego wiele od swoich uczniów, ale przede wszystkim wymagającego od siebie.

Profesor zachęcał do solidnej nauki, do czytania prasy, prowadził kółko polonistyczne i recytatorskie, przygotowywał swoich uczniów do udziału w licznych konkursach. Bardzo interesował się filmem, na wiele lat związał się z Koszalinem, gdzie corocznie w sierpniu odbywały się Koszalińskie Spotkania Filmowe, celem których było przygotowanie nauczycieli do wykorzystania filmu na zajęciach w szkole. Był jednym z nauczycieli, którzy dostrzeli znaczącą rolę filmu w procesie edukacyjnym. Rozumiał rosnące znaczenie mediów w dydaktyce, zwłaszcza rozwijającej się dynamicznie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku kinematografii i telewizji. Wielu jego uczniów brało udział w olimpiadach polonistycznych z dużym powodzeniem, a także wielu wybierało polonistykę jako kierunek studiów. Bardzo dużo pisał do czasopism pedagogicznych, dzielił się z innymi swoimi spostrzeżeniami, uważał że nauczyciele nie są wystarczająco opłacani za swoją pracę. Cały czas dokształcał się, w 1982 roku uzyskał tytuł dra nauk humanistycznych w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Był także opiekunem spółdzielni uczniowskiej działającej w szkole. Był radnym I kadencji odnowionego samorządu terytorialnego. Autorzy książki przytoczyli także szereg ciekawostek dotyczących dukielskiej oświaty.

Uroczystość zakończyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Tytusa prawnuka dra Edwarda Kleina.

Oceń artykuł