Natalia, Jakub i Patryk będą reprezentować gminę Dukla w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
7 lutego br. odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Odbywały się one w trzech grupach: I - szkoły podstawowe, II - gimnazja, III - szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs był dwuetapowy. Po teście sprawdzającym zakres wiedzy pożarniczej uczestników konkursu, z każdej z trzech kategorii wybrano od 3-5 osób z największą ilością punktów. Drugi etap konkursu, który przebiegał w formie ustnej wyłonił zwycięzców.

Dukla konkurs

Nad przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie: st. Kapitan KM Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Marcin Lorens - przewodniczący, Stanisław Bauer – sekretarz, Wiktor Madej i Damian Madej. Organizatorem konkursu była Gmina Dukla i Miejsko - Gminny Zarząd OSP RP w Dukli. Zwycięzcami eliminacji pisemnych i ustnych zostali:

Grupa I (szkoła podstawowa):
1 miejsce - Natalia Drozd (SP Jasionka)
2 miejsce - Vanessa Buła (SP Łęki Dukielskie)
3 miejsce - Elżbieta Drozd (SP Jasionka)

Grupa II ( gimnazja):
1 miejsce - Jakub Bogacz (SP Równe)
2 miejsce - Piotr Krukar (SP Łęki Dukielskie)
3 miejsce - Dawid Szpiech (SP Łęki Dukielskie)

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Patryk Zima (LO Dukla)
2 miejsce - Natalia Kafel (LO Dukla)

konkurs pożarniczy

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w turnieju, laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Dukli i Gmina Dukla. Nagrodę otrzymał także najmłodszy uczestnik turnieju Franciszek Szyndak ze Szkoły Podstawowej w Głojscach.

Oceń artykuł