Studenci Państwowej Wyżej Szkoły Zawodowej w Krośnie odebrali certyfikaty z odbytych kursów.
5 marca budynku Rektoratu PWSZ w Krośnie w Sali Senackiej nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów umiejętności informatycznych z dwóch kursów, które organizował dla studentów Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

W tym wydarzeniu wzięli udział: prorektor ds. Studiów dr Dominik Wróbel, dr inż. Piotr Lenik - Kierownik Zakładu Zarządzanie, dr Łukasz Szmyd - Kierownik Zakładu Turystyka i rekreacja, dr Piotr Łopatkiewicz, dr Małgorzata Świdrak - Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania oraz mgr Robert Rajs - współorganizator kursów oraz ich kierownik i prowadzący owe kursy. W tym wydarzeniu uczestniczyła również Katarzyna Stec - Dyrektor Pałacu Polanka, która wręczała ufundowane nagrody uczestnikom kursu z zarządzania salonem SPA.

PWSZ Krosno

Pierwszy zorganizowany kurs związany z certyfikacją Asseco Wapro miał na celu pogłębienie i uzupełnienie a także potwierdzenie umiejętności informatycznych, które są związane z zarządzaniem w firmie, przedsiębiorstwie. Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku studenci Kierunku Zarządzanie uczestniczyli w kursie dokształcającym z zakresu zarządzania systemem Asseco Wapro. W kursie uczestniczyli studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z II-go roku. Zajęcia, które zorganizował Niepubliczny Ośrodek Dokształcania PWSZ w Krośnie zostały przeprowadzone w sali informatycznej PWSZ.

PWSZ Krosno

Kurs składał się z obsługi modułów Asseco WAPRO ERP WF-Mag - Sprzedaż i magazyn, WF-bEST - Środki trwałe, WF-GANG - Kadry i płace oraz WF-CRM - Zarządzanie relacjami z klientami oraz WF Fakturka. Każdy z uczestników przedstawił sprawozdania z wykonanych kilkunastu ćwiczeń w formie płyty CD/DVD. Po weryfikacji, sprawdzeniu oraz pozytywnej ocenie prac zostały wystawione certyfikaty przez firmę Asseco Business Solutions.

Drugim kursem był kurs Zarządzania salonem SPA. Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku studenci II roku Kierunku Zarządzanie oraz III-go roku Turystyka i rekreacja specjalność Wellnes i SPA uczestniczyli w kursie dokształcającym z zakresu zarządzania systemem informatycznym w prowadzeniu salonu SPA. W kursie uczestniczyli studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia, które zorganizował Niepubliczny Ośrodek Dokształcania PWSZ w Krośnie zostały przeprowadzone w sali informatycznej PWSZ.

PWSZ Krosno

Celem kursu było przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w prowadzeniu i zarządzaniu firmą typu salon SPA przy użyciu kilku aplikacji Versum.

Dodatkowe ćwiczenie dla grupy z Kierunku Turystyka i rekreacja polegało na odbyciu wizyty studyjnej w salonie kosmetycznym, salonie SPA w regionie i przygotowanie sprawozdania z prowadzonych usług oraz opis systemu informatycznego, który jest używany w odwiedzonym salonie. Drugim ćwiczeniem było przygotowanie symulacji kosztorysu wyposażenia i uruchomienia salonu SPA.

Całość symulacji kalkulacji polegała na wycenie (w miarę zbliżonej do cen rynkowych) wyposażenia SPA (urządzenia, sprzęt do zabiegów, sprzęt komputerowy, oprogramowanie), zakupie kosmetyków, zatrudnienie 4 osób (w tym 2 pracowników do zabiegów (masaż, inne zabiegi) oraz dwóch pracowników obsługi administracyjnej (zamawianie towaru, reklama, sprawy księgowe).

Udostępnij ten artykuł znajomym: