21 marca w auli Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu miała miejsce konferencja poświęcona obchodzonemu niedawno Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Jej organizatorem była Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie oraz Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz.
Konferencja rozpoczęła się od powitania wszystkich zebranych przez Komendanta Wojewódzkiego OHP Jerzego Cyprysia, który w krótkich słowach wprowadził w tematykę konferencji. Następnie głos zabrał ks. dr Krzysztof Żołyniak, który w swoim wykładzie przybliżył sylwetkę majora Antoniego Żubryda - wyklętego bohatera działającego głównie na ziemi sanockiej.

Jerzy Cypryś

Kolejny wykład wygłosił Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP. Przedstawił w nim sylwetki żołnierzy związanych z ziemią krośnieńską: por. Władysława Barana "Beksa", por. Józefa Czuchrę "Orskiego", Kazimierza Człowiekowskiego "Niemste", Tadeusza Ciupka, Mieczysława Szelca, Jana Stefanika i Bolesława Gorczycę.

Między wykładami można było wysłuchać koncertu dr Moniki Brewczak "Uwierz Polsko". Wykonane utwory poświecono miedzy innymi takim bohaterom jak: Danuta Siedzikówna "Inka", Rotmistrz Witold Pilecki i wszystkim nieznanym z imienia Żołnierzom Niezłomnym dedykując im utwory "Już dopala się ogień biwaku" z filmu "Wyklęty", "Modlitwę Obozową" i "Uwierz Polsko".Na koniec miała miejsce prezentacja teledysku nagranego przez uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu z raperem Pawłem Przewoźnym przy zaangażowaniu Stowarzyszenia Odra-Niemen, przedstawiającego sylwetkę Eugeniusza Werensa "Pika". Po konferencji był czas na zwiedzanie wystawy Czas Niezłomnych prezentującej historię działalności podziemia niepodległościowego w Polsce, w latach 1944-1956, poszczególnych oddziałów partyzanckich, dowódców oraz żołnierzy zaangażowanych w walkę z reżimem komunistycznym i okupantem sowieckim po II wojnie światowej oraz represje, jakie były stosowane wobec nich, a także sposoby upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych w wolnej Polsce.

Poseł Piotr Babinetz

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krośnie, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie, uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, przedstawiciele Hufców Pracy z Krosna i Sanka, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego.

Patronat medialny nad konferencją objęło Katolickie Radio Fara i portal terazkrosno.pl.