Nowy kierunek studiów drugiego stopnia pojawi się na krośnieńskiej uczelni od nowego roku akademickiego.
Na PWSZ w Krośnie od nowego roku akademickiego będzie można studiować nowy kierunek studiów magisterskich, uruchamiane będą 4-semestralne magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie (zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Studia na tym kierunku realizowane są w krośnieńskiej uczelni od 2013 roku na poziomie studiów licencjackich. Od najbliższego roku akademickiego oferta będzie obejmowała zarówno studiowanie na pierwszym stopniu, jak i kontynuację nauki na poziomie studiów magisterskich.

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, ale mogą się także wiązać z podjęciem zupełnie nowych studiów, co dotyczy m.in. absolwentów studiów humanistycznych, czy technicznych. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny. Kształcenie na studiach magisterskich będzie realizowane w trzech specjalnościach: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie kapitałem ludzkim, a także Zarządzanie przedsiębiorstwem, a elektroniczna rejestracja kandydatów rozpocznie się pomiędzy majem a czerwcem bieżącego roku.

Zarządzanie od wielu lat stanowi jeden z najstabilniejszych, a także najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce. Według danych Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zarządzanie w ostatnich dziesięciu latach plasowało się nieprzerwanie na jednym z trzech najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce. W zeszłym roku chciało go studiować blisko trzydzieści tysięcy kandydatów.

PWSZ Krosno

Studenci z krośnieńskiej uczelni w ramach programu Erasmus+ mogą korzystać z semestralnych wyjazdów do uczelni zagranicznych. Jednocześnie sporo studentów z zagranicy studiuje tutaj. W tym semestrze w Krośnie na kierunku zarządzanie studiuje m.in. troje studentów z Ukrainy, na co dzień będących słuchaczami drugiego i trzeciego roku Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie. Anastazja Woronina, Wiktoria Stanytska i Olga Popowa studiują w Polsce od lutego tego roku. Mogły tutaj przyjechać dzięki umowie podpisanej pomiędzy uczelniami w Krośnie i Lwowie. Spędzą w Polsce jeden lub dwa semestry. - Wydawało nam się, że znamy dobrze język polski, ale w praktyce kilka pierwszych tygodni wykładów było dla nas bardzo trudnych. Teraz jest o wiele lepiej, rozumiemy już prawie wszystko – wspomina Wiktoria Stanytska. W ramach programu Erasmus+ w Krośnie na tym samym kierunku aktualnie studiuje również dwóch studentów ze Słowacji. Będą przebywać w Polsce do końca tego semestru.

Studiujący zarządzanie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań m.in. w dwóch zakładowych studenckich kołach naukowych, tj. SKN „Organizacja i Zarządzanie” oraz SKN „Finanse”. - W kole naukowym poszerzamy swoje zainteresowania z zakresu zarządzania, finansów oraz inwestowania. Co roku wysyłamy delegatów w różne miejsca w Polsce, ale również za granicę. Ostatnio byliśmy np. na konferencji w Czechach - ocenia Kacper Kandefer z koła naukowego „Finanse”. Oprócz poszerzenia zainteresowań, mogę równocześnie poszerzać umiejętności miękkie, które są nieodzowne w przyszłej pracy. Ważnym aspektem jest także zdobywanie cennych kontaktów ze studentami z innych uczelni – dodaje.

PWSZ Krosno

Studenci zarządzania aktywnie działają również m.in. w pracach interdyscyplinarnego koła naukowego „Rotor”, znanego z udziału w zawodach polegających na przejechaniu jak największej liczby kilometrów na jednym literze paliwa. Ostatni imponujący wynik to 498 kilometrów przejechanych na 1 litrze etanolu. Studenci zarządzania współpracują głównie m.in. przy szerokorozumianym marketingu, niezbędnym w promocji i pozyskiwaniu sponsorów na kosztowne wyjazdy, m.in. do Londynu. Jednakże poza tym, przez dwa lata kierowcą bolidu o wdzięcznej nazwie „Piła” także była studentka zarządzania – Antonina Menet. Obecnie kontynuuje ona studia magisterskie na Uniwersytecie w Toruniu.