W Bratkówce, w Budynku Domu Ludowego, gdzie mieści się filia Biblioteki Publicznej powstała kolejna na terenie gminy Wojaszówka "kafejka internetowa". Z bezpłatnego dostępu do Internetu korzystać można w dni otwarcia biblioteki.
Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt na dofinansowanie o nazwie: "Utworzenie publicznego punktu dostępu do Internetu przy filii biblioteki w Bratkówce na potrzeby społeczności wiejskiej" objął wyposażenie obiektu w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz dodatkowe meble w postaci krzeseł i stołów. Wartość całkowita projektu to 17 905,43 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE wynosi 11 829,81 zł.