Krośnieński magistrat ogłosił przetarg na sprzedaż przenośnego fotoradaru. Urządzenie używane było do lipca 2015 roku przez Straż Miejską.
Gmina Miasto Krosno w 2008 roku zakupiła urządzenie rejestrujące samoczynnie wykroczenia w ruchu drogowym zwane potocznie fotoradarem. Urządzenie Multanova 6F do lipca 2015 roku używane było przez Straż Miejską w Krośnie.

Dlaczego fotoradar przestał być używany? - W lipcu otrzymaliśmy informację od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zakazie używania urządzeń do pomiaru prędkości w ruchu drogowym wykorzystujących częstotliwości 34,0 GHz oraz 34,3 GHz - informuje Komendant Straży Miejskiej w Krośnie Tomasz Wajdowicz. Urządzenie Multanova 6F używało częstotliwości 34,3 GHz czyli przeznaczonej do wykorzystywania w radiolokacji. Ewentualne wykorzystanie cywilne tej częstotliwości wymaga jednostkowych uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej. - Straż Miejska zwróciła się w dniu 7 lipca 2015 roku z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udzielenie takiego pozwolenia, jednakże nie otrzymała zgody - dodaje Tomasz Wajdowicz.

Dodatkowo, 1 stycznia 2016 roku straże miejskie i gminne utraciły uprawnienia do wykorzystywania urządzeń samoczynnie rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym.

W poniedziałek 29 kwietnia miasta ogłosiło przetarg na sprzedaż fotoradaru. Cena wywoławcza to 1800 zł.