Starostwo Powiatowe podpisało umowę partnerską w sprawie projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym" ze stroną Słowacką.
W Starostwie Powiatowym w Krośnie 9 maja podpisano umowę partnerską w sprawie projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Gości powitał gospodarz spotkania starosta Jan Pelczar, który przedstawił główne założenia projektu. Po krótkiej prezentacji obydwu szkół uczestniczących w projekcie podpisano umowę partnerską. Ze strony Powiatu Krośnieńskiego umowę podpisali starosta krośnieński Jan Pelczar i wicestarosta Andrzej Guzik. Partnera słowackiego reprezentowała dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Sabinovie Maria Futejova. W spotkaniu uczestniczyli m.in dyrektor - etatowy członek Zarządu Powiatu Monika Subik, skarbnik powiatu Krystyna Kasza, dyrektor ZS w Iwoniczu Leszek Zajdel i pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego w Krośnie.

umowa partnerska

Celem głównym projektu jest rozwój szkolnictwa zawodowego na obszarze transgranicznym, zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami - Zespołem Szkół w Iwoniczu i Zespołem Szkół Zawodowych w Sabinovie na Słowacji. Główne założenia projektu to m.in. wymiana doświadczeń, wspólne doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, realizacja staży i praktyk zawodowych dla młodzieży, poznanie kultury regionów oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i mechanicznych. Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat.

Wartość projektu opiewa na kwotę około 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % .