Dla upamiętnienia 25-lecia powstania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy Biurze Powiatowym w Krośnie posadzono dąb.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji w piątek 10 maja przed Biurem Powiatowym ARiMR w Krośnie odbyła się uroczystość podczas której posadzono dąb. Sadzonka została wyhodowana na szkółce leśnej Nadleśnictwa Oleszyce a obok dębu usytuowano kamień ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.

jubileusz ARiMR w Krośnie

Zasadzenie dębu symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości. Jednoczy pracowników, przypomina o ważnym wydarzeniu, utworzeniu Agencji. Dzień dzisiejszy i lata najbliższe to przede wszystkim nowe funkcje i zadania Agencji jako Agencji Płatniczej. ARiMR pozostanie nadal instytucją przyjazną i tak jak do tej pory będzie towarzyszyła rolnikom, przedsiębiorcom rolnym i mieszkańcom obszarów wiejskich w realizacji różnorodnych zadań, oferując wsparcie merytoryczne i finansowe.

jubileusz ARiMR w Krośnie

W uroczystości wzięła udział m.in. Prezes ARiMR Maria Fajger, Kierownik Krośnieńskiego Biuro Powiatowego ARiMR Anna Oleksińska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna i Starosta Krośnieński Jan Pelczar. Nie zabrakło także pracowników krośnieńskiego biura i leśników jako przedstawicieli instytucji ściśle współpracującej z ARiMR.

jubileusz ARiMR w Krośnie

Ostatnim punktem uroczystości była konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: