Sąd Okręgowy w Krośnie orzekł dzisiaj nieważność wyborów Wójta Gminy Korczyna przeprowadzonych w dniu 4 listopada 2018 roku. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne.
Po ponad pół roku od wyborów samorządowych w gminie Korczyna, Sąd Okręgowy w Krośnie ogłosił postanowienie ws. protestu wyborczego, jaki złożył Tadeusz Pelczar. Przegrał on walkę o fotel wójta gminy z Janem Zychem w II turze różnicą zaledwie dwóch głosów. Protest złożył, bo uważał, że doszło do wielu nieprawidłowości. Domagał się unieważnienia II tury wyborów, wygaszenia mandatu wójta i przeprowadzenia ponownie wyborów.

Sąd Okręgowy w Krośnie orzekł dzisiaj nieważność wyborów Wójta Gminy Korczyna przeprowadzonych w dniu 4 listopada 2018 roku i w konsekwencji wygaśnięcie mandatu Wójta Jana Zycha oraz postanowił ponowić postępowanie wyborcze począwszy od ustalenia wyników głosowania w obwodowych komisjach wyborczych nr 1 i 2 w Korczynie, nr 6 w Iskrzyni, nr 7 w Komborni i nr 9 w Węglówce.

Oznacza to, że Komisarz Wyborczy w Krośnie powoła obwodowe komisje wyborcze w 5 okręgach, które ponownie przeliczą głosy oddane 4 listopada ubiegłego roku.- Niewątpliwie jest to dobry kierunek w ochronie demokratycznych zasad wyborów - mówił po ogłoszeniu postanowienia Tadeusz Pelczar.

Tadeusz Pelczar

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż doszło do naruszeń przez niektóre obwodowe komisje Ustawy - Kodeksu Wyborczego na etapie ustalania wyników głosowania, co przy niewielkiej różnicy głosów pomiędzy kandydatami mogło mieć wpływ na wynik wyborów. Chodziło głównie o sposób liczenia głosów przez członków komisji. Jednocześnie nie znalazły uznania w sądzie pozostałe zarzuty zawarte w proteście wyborczym dotyczące kwestionowania dwóch głosów nieważnych i obsady komisji wyborczej nr 2.

Orzeczenie sądu nie jest prawomocne.