W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki. Wręczono także absolwentom dyplomy licencjata pielęgniarstwa.
We wtorek 14 maja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki.Studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo po złożeniu ślubowania otrzymali symbol czepka pielęgniarskiego, który utożsamia ich z przynależnością do grupy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy. Czepkowanie jest pierwszą i zarazem najważniejszą uroczystością każdej pielęgniarki.

czepkowanie i wręczenie dyplomów w PWSZ Krosno

Z kolei absolwenci kierunku Pielęgniarstwo po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk władz uczelni dyplomy licencjata pielęgniarstwa. Wręczono również wyróżnienia dla najlepszych absolwentów.

czepkowanie i wręczenie dyplomów w PWSZ Krosno

Ważnym punktem uroczystości było pożegnanie pracownika Zakładu Pielęgniarstwa prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek, która to po 14 latach pracy w PWSZ odchodzi na emeryturę.

czepkowanie i wręczenie dyplomów w PWSZ Krosno

W trakcie uroczystości obecne były m.in.: władze uczelni i miasta, przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej, przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, zaproszeni goście, rodziny studentów i absolwentów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości: