Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili kontrole, których głównym celem było sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców autobusów. Dwóch skontrolowanych w Krośnie okazało się nietrzeźwych.
W poniedziałek w Rzeszowie, Krośnie, Jarosławiu i Dębicy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili od wczesnych godzinnych porannych kontrole, których głównym celem było sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców oraz ilości przewożonych pasażerów na liniach regularnych.

W sumie przeprowadzono 119 kontroli autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. W przypadku dwóch kierowców w Krośnie okazało się, że są nietrzeźwi. Pomiar u pierwszego z nich wykazał, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,34 mg/l oraz w kolejnym badaniu przeprowadzonym już przez wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji 0,30 mg/l. Natomiast drugiemu z kierowców analiza trzeźwości wykazała w pierwszym pomiarze 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i 0,13 mg/l w kolejnym. Jakby tego było mało okazało się, iż kierowca oprócz stwierdzenia obecności alkoholu z tendencją wzrostową dodatkowo prowadzi pojazd bez aktualnego badania technicznego.