Miasto pozyskało ponad 31 mln 850 tys. zł na dalszą rozbudowę krośnieńskiej "obwodnicy"
Środki finansowe miasto przeznaczy na budowę drugiej jezdni drogi krajowej nr 28 na odcinku od skrzyżowania z ul. Zręcińską i Pużaka do krzyżowania z ul. Tysiąclecia. Powstanie też nowy wiadukt nad linią kolejową i niezbędna infrastruktura techniczna.

Pozyskane środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.

Szczegóły dotyczące inwestycji zostaną podane w najbliższym czasie.

Oceń artykuł