Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Pigonia w Komborni ma własny sztandar. Uroczystość jego przekazania odbyła się w czwartek 6 czerwca.
Sztandar jest efektem wysiłku i starań Rady Rodziców przy wsparciu lokalnej społeczności, parafii, Urzędu Gminy w Korczynie i darczyńców.

uczestnicy spotkania

Czwartkowa uroczystość rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Marcina w Komborni. Druga jej część, w tym główna ceremonia przekazania sztandaru, odbyła się już w sali gimnastycznej. Poświęcony sztandar rodzice przekazali na ręce dyrekcji szkoły i władz gminy, ci zaś uczniom.

uroczystośc nadania sztandaru

Po prezentacji sztandaru, uczniowie złożyli ślubowanie na nowy sztandar i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły prof. Stanisława Pigonia.Część oficjalną zakończyły gratulacje i podziękowania. Głos zabrał m.in. Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, Radny rady Powiatu Krośnieńskiego Adolf Kasprzyk, Przewodniczący Rady Gminy Korczyna Piotr Szczygieł i sołtys sołectwa Kombornia Jan Wawrzkowicz.

złożenie kwiatów pod tablicą

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: