"- Sporo byłych krośnian przywędrowało do rodzinnego gniazda na majówkę. Starsi miłośnicy grodu krążyli po starówce, zaś hoża młodzież wolała zanurzyć się w naturze" - znamy krośnieńskich Mistrzów Ortografii 2019.
W dniach 6 i 7 czerwca w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, po raz ósmy krośnianie i mieszkańcy powiatu krośnieńskiego próbowali bezbłędnie napisać dyktando, walcząc o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2019”. Treść dyktand jak co roku związana była z historią, zabytkami i przyrodą miasta oraz regionu. Autorem tekstów jest poeta i prozaik – Jan Tulik.

"Sporo byłych krośnian przywędrowało do rodzinnego gniazda na majówkę. Starsi miłośnicy grodu krążyli po starówce, zaś hoża młodzież wolała zanurzyć się w naturze”… - to początek dyktanda, które pisali uczniowie szkół podstawowych kl. VI-VIII i kl. III gimnazjum. Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli próbowali poprawnie napisać tekst, którego początek brzmiał:- "Goście przyjezdni kontemplowali krośnieńskie podcienia, elewacje kościołów, pamiątkowe tablice. Rozprawiali gestykulując, to nachyleni do ucha towarzysza wycieczki, to oglądając się na boki konfidencjonalnie szeptali. Naraz grupka nobliwych dojrzałych panów zatrzymała się przed spiżową tablicą Franciszka Pika Mirandoli."

mistrzowie ortografii

Organizowany od ośmiu lat konkurs ma głównie na celu popularyzację zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, ale przede wszystkim ma być formą zabawy z ortografią. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu 7 czerwca 2019 r. wręczyły: Anna Dubiel – Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna oraz Bogusława Bęben – Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Mistrzowie Ortografii 2019 wyłonieni zostali w czterech grupach wiekowych. W kategorii uczniowie szkoły podstawowej (kl. VI-VII) tytuł „Krośnieński Mistrz Ortografii 2019” otrzymała Zuzanna Kalicińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym, natomiast wyróżnienia zdobyli:  Jakub Jaźwiecki ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie i Maria Cmok ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie.

W kategorii uczniowie kl. VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum „Mistrzem Ortografii” została Anna Kościółek – uczennica Gimnazjum nr 4 w Krośnie; natomiast wyróżnienia otrzymały: Samanta Wójcik z gimnazjum w Szkole Podstawowej w Jedliczu oraz Julianna Klocek – uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie. W kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i osoby urodzone po 1 stycznia 1995 r. tytuł „Krośnieński Mistrz Ortografii 2019” zdobyły: Nina Stopa, a wyróżnienia – Anna Kuszel i Patrycja Maraj – wszystkie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

konkurs biblioteka

W ostatniej kategorii – dorośli mieszkańcy miasta i powiatu (grupa 25+ – osoby urodzone przed 31 grudnia 1994 r.) tytuł Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2019 otrzymał Paweł Gościński, a wyróżnienia zdobyły: Ewa Woźnik i Edyta Kasprzyk.
Prace sprawdzała Komisja Konkursowa złożona z polonistów, w składzie: Anna Pelc, Małgorzata Jasiewicz oraz Beata Szarek.

Jak zwykle najwięcej problemów uczestnikom dyktanda sprawiła pisownia małych i wielkich liter, prawidłowy zapis nazw własnych krośnieńskich obiektów, a także takich wyrazów jak: piegża, chart, chuligan, farna wieża, hołubić, jerzyki.
Konkurs, jak co roku, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony krośnieńskich szkół. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedna szkoła mogła być reprezentowana maksymalnie przez trzy osoby. W konkursie swoje reprezentacje miało 18 szkół z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Udostępnij ten artykuł znajomym: