Część mieszkańców Korczyny skarży się na dźwięk syreny strażackiej. Strażacy wydali w tej sprawie komunikat.
Od ponad 130 lat strażacy ochotnicy z Korczyny śpieszą na ratunek tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wzywani są nie tylko do pożarów, także do wypadku komunikacyjnych, zalanych piwnic i usuwania gniazd owadów. Zabezpieczają lokalne uroczystości, czuwają nad bezpieczeństwem podczas imprez masowych i biorą udział z zawodach.

Do akcji ratunkowych strażaków wzywa syrena, jednostka wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i taki system alarmowania jest niezbędny. Niestety części mieszkańców Korczyny przeszkadza dźwięk syreny. Negatywne opinie dotarły do strażaków, ci postanowili wystosować komunikat. Publikujemy jego treść:

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi działania syreny alarmowej w naszej jednostce, pragniemy wyjaśnić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie od 14 kwietnia 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa, dlatego jako jednostka jesteśmy zobligowani do stosowania reguł postępowania, które określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku. Według tych reguł każdy strażak powinien być skutecznie powiadamiany o zaistniałym zagrożeniu, a najskuteczniejszym, jak do tej pory, sposobem powiadamiania jest syrena alarmowa, która w razie zagrożenia włączana jest przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że włączanie syreny alarmowej nie jest wymysłem naszej jednostki, albo któregoś strażaka, natomiast jest to usankcjonowane działanie, które ma na celu jak najszybsze powiadomienie ratowników o zaistniałym zdarzeniu. W związku ze zwiększeniem obowiązków nakładanych na strażaków ochotników, a co za tym idzie większą ilością zdarzeń, do których są dysponowani, syrena alarmowa działa częściej. Pamiętajmy, że najwyższym celem OSP jest bezinteresowna pomoc mieszkańcom nasze miejscowości, gminy, a także powiatu, a każdy alarm jest bezpośrednio związany z czyimś nieszczęściem, dlatego zastanówmy się nad tym, zanim następnym razem wyrazimy swoje oburzenie hałasem syreny, bo kolejna może wzywać strażaków do pomocy właśnie nam.