Z prywatnej posesji w Krościenku Wyżnym z grobu wojennego ekshumowano szczątki Heinza Hammera, żołnierza pruskiego z okresu pierwszej wojny światowej.
Po wielu miesiącach starań z prywatnej posesji w Krościenku Wyżnym z grobu wojennego ekshumowano szczątki Heinza Hammera, żołnierza pruskiego z okresu pierwszej wojny światowej.

płyta nagrobna

Z napisu na płycie nagrobnej wynika, że Heinz Hammer zginął w 1915 roku. Według przekazów najstarszych mieszkańców został on zastrzelony przez rosyjskiego strzelca na wzniesieniu w chwili kiedy obserwował przedpole. - To był dobry człowiek. Lubiły go dzieci bo dawał im cukierki - wspomina przekazy ustne mieszkanka Krościenka Wyżnego. Pochowano go nieopodal miejsca śmierci na niewielkiej głębokości.

szczątki żołnierza

Przez wiele lat po śmierci grobem opiekowali się mieszkańcy dzięki pomocy rodziny żołnierza, która z zagranicy przesyłała fundusze. Najpierw postawiono mu krzyż, potem nagrobek z tablicą. Z biegiem czasu kiedy rodzina żołnierza zerwała kontakt, grób zaczął zapadać się i niszczeć.

guzik pruski

Na wniosek właścicielki posesji Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym rozpoczął starania o ekshumacje i przeniesienie szczątków żołnierza na cmentarz parafialny. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W piątek 14 czerwca, w obecności przedstawicieli m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, archeologa i członków Stowarzyszenia Eksploracyjno Historycznego Galicja, ekshumowano szczątki żołnierza i złożono je na cmentarzu w grobie wojennym.

Przy szczątkach odnaleziono guziki z koroną oraz elementy pasa jednoznacznie potwierdzające, że są to szczątki żołnierza pruskiego.

grób wojenny

- Na miejsce spoczynku przeniesiona zostanie tablica, którą w 1915 roku umieszczono na dotychczasowej mogile. Zostanie ona wcześniej poddana renowacji - mówi Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput.

Przypominamy. W 2015 roku, również w Krościenku Wyżnym, wydobyto szczątki niemieckiego bombowca nurkującego Junkers Ju 87 Stuka wraz ze szczątkami pilota. Czytaj więcej:
- W Krościenku Wyżnym wydobywają wrak niemieckiego bombowca z okresu II wojny światowej
- Wydobywanie wraku bombowca. Dzień drugi
- Wydobyto wrak samolotu