Od poniedziałku 17 czerwca na kilku bezpłatnych parkingach, w obrębie krośnieńskiej starówki, obowiązują nowe zasady parkowania.
Kierowcy, pozostawiając samochody na miejscach wyznaczonych przy ulicach: Czajkowskiego (obok sądu), Szczepanika, Kazimierza Wielkiego i Ordynackiej, będą zobowiązani do pobrania biletu z parkometru, uprawniającego do bezpłatnego parkowania tylko przez 3 godziny.

Postój na tych ulicach w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 18:00, będzie bezpłatny tylko przez 3 godziny od pobrania biletu. Od godziny, widniejącej na wydruku będzie liczony czas postoju. Ważne, aby bilet umieścić na desce rozdzielczej w miejscu widocznym przez przednią szybę samochodu.

W przypadku dłuższego postoju niż czas podany na bilecie lub nie umieszczeniu biletu za szybą pojazdu straż miejska lub policja będzie mogła nałożyć kierowcy mandat karny.