W Bziance odbyły się ćwiczenia będące elementem wojewódzkich ćwiczeń obronnych pk. BIESZCZADY-19.
Ćwiczenia przeprowadzone w środę (19.06) w Bziance (gmina Rymanów) były elementem wojewódzkich ćwiczeń obronnych pk. BIESZCZADY-19 a zarządzone zostały zarządzeniem Starosty Krośnieńskiego.

Ćwiczenia w Bziance

Tematem ćwiczeń praktycznych (dzień wcześniej odbyły się teoretyczne) była realizacja zadań określonych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego oraz w planie operacyjnym funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Ćwiczenia w Bziance

Scenariusz ćwiczeń zakładał ewakuację ludności z terenów zagrożonych w związku z przeciekaniem wałów przeciwpowodziowych wzdłuż koryta rzeki Wisłok. Ćwiczono umacnianie wałów przeciwpowodziowych oraz podwyższanie wałów poprzez układanie worków z piaskiem i rękawów wodnych. Wcześniej, uruchomiona została syrena na zaporze Besko w Sieniawie informująca o awarii zapory, włączona do systemu ostrzegania ludności. Ewakuacje ogłaszali również policjanci poprzez megafony poruszając się po miejscowości.

Dodatkowy epizod zakładał ewakuację Szkoły Podstawowej w Bziance po otrzymaniu na email sygnału o podłożonym ładunku wybuchowym.

Ćwiczenia w Bziance

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w Domu Ludowym z udziałem przedstawicieli wszystkich biorących udział w ćwiczeniach służb, przedstawicieli starostwa i gminy.